s

s

u

u

m

m

o

o

t

h

e

S

U

p

e

r

M

O

d

e

l

 

SUMO reseller - Vietnam

Vietnam Water Engineering Solutions (VWES)

Website: www.vwesconsulting.com

Email: vwes.consulting@gmail.com

114 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Vào tháng 2, 2024, VWES đã tổ chức 3 buổi đào tạo trực tiếp sử dụng mô hình hóa với các giảng viên và sinh viên 3 trường đại học:
Đại học Thủy Lợi Hà Nội
Đại học Tài Nguyên Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

VWES_1
VWES_2